Poradnie dermatologiczne

Miasto - woj.
Indeks ulic

AVI Centrum Medyczne Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Grupa specjalności;Opis specjalności: Dział (pracownia) fizykoterapii, Dział (pracownia) kinezyterapii, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej, Medycyna pracy - poradnia, Poradnia alergologiczna, Poradnia andrologiczna, Poradnia chirurgii naczyniowej, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia chirurgii plastycznej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia dermatologiczna, Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt, Poradnia ginekologiczno-położnicza, Poradnia kardiologiczna, Poradnia leczenia bólu, Poradnia nefrologiczna, Poradnia neurochirurgiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia okulistyczna, Poradnia onkologiczna, Poradnia otolaryngologiczna, Poradnia pediatryczna, Poradnia psychologiczna, Poradnia pulmonologiczna, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia urologiczna, Poradnia wad postawy, Poradnia zdrowia psychicznego, Pracownia diagnostyki obrazowej, Pracownia endoskopii
Indeks ulic: B

Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa
tel. 567-96-01

 • Alergologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Chirurgia naczyniowa - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Chirurgia ogólna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Chirurgia plastyczna - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Choroby płuc - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Choroby wewnętrzne - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Dermatologia i wenerologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Diabetologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Endokrynologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Kardiologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Medycyna pracy - Medycyna pracy
 • Nefrologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Neurochirurgia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Neurologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Okulistyka - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Onkologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Otorynolaryngologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Pediatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Położnictwo i ginekologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Psychiatria - Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa - endoskopia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa - rezonans magnetyczny
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa - tomografia komputerowa
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa - USG
 • Rehabilitacja medyczna - Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Urologia - Leczenie ambulatoryjne specjalistycznePoniżej wybrane artykuły medyczne


Polityka Prywatności