dermatolodzy.info

Dermatolodzy - poradnie dermatologiczne

Lokalizacja - woj.
powiat
miejscowość
Specjalność

Poradnia Dermatologiczna - Przychodnia

Aleja Warszawska 30
10-082 Olsztyn
tel. 89 524 94 95

Dziedziny medycyny:
Dermatologia i wenerologia
Pielęgniarstwo zachowawcze
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Funkcje ochrony zdrowia:
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
Oświata i promocja zdrowia
Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
Badania i rozwój w ochronie zdrowia
Badania i rozwój w ochronie zdrowia
Pozostałe usługi pomocnicze

Komentarze
Polityka Prywatności