dermatolodzy.info

Dermatolodzy - oddziały dermatologiczne

Lokalizacja - woj.

Oddział Dermatologiczny - Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica

Strona www: www.szpitalpila.pl
Specjalność: Oddział dermatologiczny

ul. Ludwika Rydygiera 1
64-920 Piła
tel. 67 210 66 66

Dziedziny medycyny:
Dermatologia i wenerologia
Alergologia
Pielęgniarstwo zachowawcze
Funkcje ochrony zdrowia:
Leczenie stacjonarne
Pozostałe usługi pomocnicze
Oświata i promocja zdrowia
Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
Badania i rozwój w ochronie zdrowia
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne

Komentarze
Polityka Prywatności