dermatolodzy.info

Oddział dermatologiczny - Szpital

Strona www: www.wszplock.pl
Specjalność: Oddział dermatologiczny

ul. Medyczna 19
09-400 Płock
tel. 24 364 61 05

Dziedziny medycyny:
Dermatologia i wenerologia
Alergologia
Onkologia kliniczna
Balneologia i medycyna fizykalna
Diabetologia
Hipertensjologia
Immunologia kliniczna
Transfuzjologia kliniczna
Rehabilitacja medyczna
Funkcje ochrony zdrowia:
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
Rehabilitacja stacjonarna
Usługi pielęgnacyjne
Pozostałe usługi pomocnicze
Pozostałe usługi pomocnicze
Pozostałe usługi pomocnicze
Pozostałe usługi pomocnicze
Oświata i promocja zdrowia

Komentarze
Polityka Prywatności