dermatolodzy.info

Dermatolodzy - oddziały dermatologiczne

Lokalizacja - woj.

Klinika Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunodermatologii - Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy

Strona www: www.jurasza.pl
Specjalność: Oddział dermatologiczny

ul. Marii Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
tel. 52 585 40 01

Dziedziny medycyny:
Dermatologia i wenerologia
Chirurgia ogólna
Pielęgniarstwo zachowawcze
Funkcje ochrony zdrowia:
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne
Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Komentarze
Polityka Prywatności