dermatolodzy.info

Oddział dermatologiczny z pododdziałem dermatologii dziecięcej - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Strona www: www.wssk.wroc.pl
Specjalność: Oddział dermatologiczny

ul. Henryka Michała Kamieńskiego 73 a
51-124 Wrocław
tel. 71 327 02 02

Dermatologia i wenerologia - Leczenie stacjonarne

Komentarze
Polityka Prywatności