dermatolodzy.info

Dermatolodzy - oddziały dermatologiczne

Lokalizacja - woj.

Oddział Dermatologiczny - Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

Strona www: www.wszp.pl
Specjalność: Oddział dermatologiczny

ul. Monte Cassino 18
37-700 Przemyśl
tel. 16 677 50 00

Dziedziny medycyny:
Dermatologia i wenerologia
Funkcje ochrony zdrowia:
Leczenie stacjonarne
Oświata i promocja zdrowia
Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Komentarze
Polityka Prywatności