dermatolodzy.info

Dermatolodzy - oddziały dermatologiczne

Lokalizacja - woj.

Oddział Deramtologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej, Klinika Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej UM - Szpital

Specjalność: Oddział dermatologiczny

ul. Gen. Karola Kniaziewicza 1/5
91-347 Łódź
tel. 42 251 60 50

Dziedziny medycyny:
Onkologia kliniczna
Dermatologia i wenerologia
Zdrowie publiczne
Funkcje ochrony zdrowia:
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
Profilaktyka i zdrowie publiczne
Zapobieganie chorobom zakaźnym
Zapobieganie chorobom niezakaźnym
Oświata i promocja zdrowia
Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Komentarze
Polityka Prywatności