dermatolodzy.info

Dermatolodzy - oddziały dermatologiczne

Lokalizacja - woj.

Oddział Chorób Skóry - Szpital Wielospecjalistyczny

Strona www: www.lutycka.pl
Specjalność: Oddział dermatologiczny

ul. Juraszów 7-19
60-479 Poznań
tel. 61 821 22 00

Dziedziny medycyny:
Alergologia
Geriatria
Dermatologia i wenerologia
Funkcje ochrony zdrowia:
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Komentarze
Polityka Prywatności