dermatolodzy.info

Dermatolodzy - oddziały dermatologiczne

Lokalizacja - woj.

Klinika Dermatologii - Szpital

Strona www: www.wszzkielce.pl
Specjalność: Oddział dermatologiczny

ul. Radiowa 7
25-317 Kielce
tel. 41 367 13 01

Dziedziny medycyny:
Dermatologia i wenerologia
Funkcje ochrony zdrowia:
Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
Leczenie stacjonarne
Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
Oświata i promocja zdrowia
Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Komentarze
Polityka Prywatności