dermatolodzy.info

Oddział Dermatologii - Szpital

Strona www: www.ssz.tar.pl
Specjalność: Oddział dermatologiczny

ul. Szpitalna 13
33-100 Tarnów
tel. 14 631 01 00

Dermatologia i wenerologia - Leczenie stacjonarne

Komentarze
Polityka Prywatności